Skal vi stå for jeres næste bustur?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Rejsebestemmelser

Tilmelding

Antallet af pladser på de enkelte ture/rejser er begrænset. Derfor er det altid en god idé at være tidligt ude med tilmeldingen til Venø Rejser.

Inkluderet i rejsens pris

Rejsens pris, indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. Alle priser er pr. person og er baseret på, at to personer deler et dobbeltværelse. Alle særlige aftaler mellem Venø Rejser og kunden skal være skriftlige for at være gyldige. Endvidere forudsættes, at kunden er bekendt med vore almindelige betingelser og er i besiddelse af vort program for rejsen.

Bestilling og depositum

Bestilling af rejsen kan ske ved personlig henvendelse, telefonisk, via mail eller online på hjemmesiden. Ved bestilling oplyses samtlige rejsedeltageres for- og efternavne. Hvis der ønskes afbestillingsforsikring, skal denne bestilles samtidig med rejsen.

Bestillingen samt vilkårene på rejsebeviset (fakturaen) er bindende for kunden og Venø Rejser, når depositum er betalt. Depositum betales senest 8 dage efter udsendelse af rejsebevis.

Restbeløb skal være indbetalt senest 38 dage før afrejsedato. Er afrejsen mindre end 38 dage fra bestillingsdato, skal hele rejsens pris betales med det samme.

Medbring venligst rejsebevis på rejsen.

Afbestilling

Afbestilling med afbestillingsforsikring:

Ved bestilling af rejsen kan du tegne en sygeafbestillingsforsikring hos Venø Rejser. Sygeafbestillingsforsikring skal være betalt senest samtidigt med depositum. Er der tegnet en sygeafbestillingsforsikring og rejsen må aflyses på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald hos forsikrede selv, dennes nærmeste familie eller rejseledsager refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen. Frameldingen skal meddeles til Venø Rejsers kontor inden det planlagte afgangstidspunkt og evt. lægeerklæring skal fremsendes efter afbestillingen (udgift til lægeerklæring afholdes af rejsedeltageren selv).

Ved afbestilling, hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring, gælder følgende:

Ved afbestilling af rejsen indtil 38 dage før afrejse er depositummet tabt.

Afbestilling senere end 38 dage medfører tab af depositum + et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

Afbestilling senere end 21 dage før afrejse medfører tab af hele rejsens pris.

Afbestiller en deltager i en grupperejse og forudsætningen for grupperabat herved bortfalder, forhøjes prisen for de øvrige deltagere.

Ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse, kan der ikke gøres krav på refusion af rejsens pris.

Afbestilling skal altid ske skriftligt til Venø Rejser, enten via email eller pr. brev, og efterfølgende bekræftes af Venø Rejser.

Overdragelse af rejsen

Rejsen kan overdrages til anden person, der opfylder nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, såfremt Venø Rejser underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse og bekræfter overdragelsen. Er der bestilt afbestillingsforsikring, overføres denne ikke.

Sygesikringsbevis og forsikring

Ved rejser i Danmark, Færøerne og Grønland dækker det gule sundhedskort som rejsesygesikring. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du være i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort giver ret til samme behandling som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, hvis uheldet er ude, anbefales du at tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab eller hos Venø Rejser.

Venø Rejser sælger forsikringer gennem Europæiske Rejseforsikring.

Pas

Alle rejsende på udenlandsrejser skal medbringe gyldigt pas.

Bagage

Rejsedeltageren har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Det er praktisk at anbringe pas og de ting, man har behov for på både ud- og hjemrejsen i håndbagagen. Venø Rejser hæfter ikke for tab eller skade på rejsedeltageres ejendele.

Rygning

I alle vore busser er der absolut rygeforbud. Der holdes jævnligt pauser undervejs, hvor det er muligt at ryge uden for bussen. Der må på de fleste hoteller forventes at være rygeforbud.

Reklamationer

Såfremt der under rejsen skulle opstå situationer, som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chauffør/turleder, så denne har mulighed for at bringe sagen i orden. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte Venø Rejser på telefon 97868100. Findes der ikke umiddelbart en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes skriftligt til Venø Rejser senest 14 dage efter rejsens afslutning. Evt. videre uoverensstemmelser kan indbringes for Rejseankenævnet, hvis bestemmelser Venø Rejser retter sig efter.

Forbehold

Venø Rejser forbeholder sig ret til programændringer, såfremt tvingende forhold nødvendiggør dette for rejsens afvikling. Venø Rejser kan ikke drages til ansvar for force majeure eller for forsinkelser som følge af forhold, som Venø Rejser er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer samt for trykfejl.

Aflysning fra vor side

Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder efter vores skøn gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagere besked senest 14 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Rejsegarantifond

Venø Rejser er tilsluttet den lovpligtige rejsegarantifond, medlemsnummer 1246, og opfylder hermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Ansvarsforsikring

Venø Rejser har tegnet udvidet ansvarsforsikring i henhold til Lov nr. 472 om pakkerejser.

Nyheder​

08-10-2021
Julekatalog 2021
Rejser og dagsture i Danmark og Tyskland
Læs hele nyheden
18-12-2020
Katalog 2021
Mange muligheder for at se Danmark i 2021
Læs hele nyheden

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev​

"Virkelig en dejlig tur med en god og flink chauffør"

5/5 ★ ★ ★ ★ ★

-Gerda Hyldgård Skov​mose

​Vurderet 4.8 / 5 stjerner ud fra mere end 13 anmeldelser fra Facebook